Semakan Urusan Fail Tanah

No. MyID / No KP Polis/Tentera / No. MyCoID No. Fail :

* Sistem ini masih dalam proses pemindahan data dari sistem versi lama.
Mungkin ada di antara carian yang tidak dapat dipaparkan sekarang. Kami memohon maaf di atas kesulitan yang dialami.

Senarai Urusan Yang Ditawarkan :

» 1. Ambilan Balik Tanah  
» 2. Hak Lalu Lalang (ROW)  
» 3. Hakmilik Gantian (Hilang/Rosak)  
» 4. ISMEN  
» 5. Kaveat (Kemasukan)  
» 6. Kaveat (Pembatalan)  
» 7. Kaveat (Tarik Balik)  
» 8. Kebenaran Pindahmilik  
» 9. Membetulkan Kesilapan  
» 10. Pecah Bahagian  
» 11. Pecah Sempadan  
» 12. Pemberian Milik Tanah  
» 13. Penyatuan Tanah  
» 14. Perizapan  
» 15. Serahbalik Dan Berimilik Semula Tanah  
» 16. Serahbalik Tanah  
» 17. Sewa Tanah / TOL  
» 18. Tunjuk Sempadan Tanah  
» 19. Ubahsyarat Kegunaan Tanah  
» 20. Ubahsyarat Tanah Dan Pecah Sempadan Serentak  

* Tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa.

adalah satu inisiatif yang menggunakan nombor MyKad sebagai nombor rujukan tunggal untuk warganegara Malaysia yang berurusan sebagai individu dengan agensi Kerajaan.

adalah satu inisiatif yang menggunakan nombor pengenalan entiti perniagaan / korporat sebagai nombor rujukan tunggal untuk syarikat / korporat yang berurusan dengan agensi Kerajaan.

* Fungsi Pop-up blocker  di web browser dinyahaktifkan.

* Laporan menggunakan perisian Adobe Acrobat Reader versi 7.0 ke atas.

Pilihan 1 : Menggunakan No. MyKad

Taip KEL PJKB-SEMAK [mykad] [tahun daftar] dan sms ke 15888

Contoh: KEL PJKB-SEMAK 120322030001 2012

Pilihan 2 : Menggunakan No. Fail

Taip KEL PJKB-FAIL no-fail dan sms ke 15888

Contoh: KEL PJKB-FAIL PSUKB1111/2012

* Pastikan No. MyKad atau No. Fail tiada jarak kosong.
* Setiap mesej yang dihantar akan dicaj RM0.15. Setiap mesej yang diterima akan dicaj RM0.20.

Hakcipta © 2009-2018 Pejabat Tanah Dan Jajahan Kota Bharu
Pembangunan Aplikasi Oleh Unit Teknologi Maklumat PTJKB