Frequently Asked Questions

FAQs

Cukai tanah boleh dibayar di mana-mana Pejabat Tanah & Jajahan dalam Negeri Kelantan dan juga di Pejabat Pengarah Tanah dan Galian.

Hakmilik Strata adalah hakmilik yang dikeluarkan untuk setiap unit/petak bagi sesebuah bangunan berbilang tingkat yang unit-unitnya telah dijual.

Unit-unit ini adalah dikenali sebagai petak-petak.

Contohnya -- Petak aksesori (jika ada) dan Pembahagian unit syer sebagai penentuan hak.