Soalan Lazim - Umum

Soalan Lazim - Umum

Maklumat umum mengenai agensi

Telefon                   : +609 748 1814 / +609 748 1778 / +609 748 1963
Faksimili                 : +609 744 0688
Laman web rasmi    : www.ptjkb.kelantan.gov.my
Emel rasmi              : ptjkb(at)kelantan.gov.my

Perkhidmatan Tanah dan Pembangunan

Cukai tanah boleh dibayar di mana-mana Pejabat Tanah & Jajahan dalam Negeri Kelantan dan juga di Pejabat Pengarah Tanah dan Galian.

Hakmilik Strata adalah hakmilik yang dikeluarkan untuk setiap unit/petak bagi sesebuah bangunan berbilang tingkat yang unit-unitnya telah dijual.

Unit-unit ini adalah dikenali sebagai petak-petak.

Contohnya -- Petak aksesori (jika ada) dan Pembahagian unit syer sebagai penentuan hak.